Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych – to najmłodsza z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Podczas naszych spotkań staramy się poznać, co to jest Ruch Światło-Życie oraz zrozumieć sens i przesłanie płynące od ks. Blachnickiego czyli poczuć ducha oazowego. Oczywiście nie brakuje nam też zabawy. W naszym ambitnym planie zakładamy, że podczas przyszłych wakacji będziemy uczestniczyć w rekolekcjach. Więcej informacji o naszym ruchu można zobaczyć na stronie: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Oaza.pl.

Bal świętych 2017