Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn.:
„Wolontariat wobec wyzwań starości”

W imieniu wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas, działającego przy parafii Świętego Ducha, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kolejnej międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce wolontariatu pn. ”Wolontariat wobec wyzwań starości”. Wydarzenie będzie miało miejsce 17 maja 2019 roku, w Teatrze Miejskim przy Placu Klasztornym 2,
 w Inowrocławiu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, Wojciech Polak, Caritas Polska, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego , Prezydent Miasta Inowrocławia, natomiast patronat merytoryczny – Dziekan Wydziału Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK. Ponadto inicjatywę postanowili wesprzeć również liczni prelegenci z zagranicy oraz z polski, m.in. Linas Kukuraitis, Minister pracy i opieki socjalnej, były dyr. Caritas Litwa, Ks. Kenneth Owens, University of Stirling, Archdiocese of Edinburgh, Dr Ros Scott, University of Dunde oraz dr Paulia Wośko, Health Austria GmbH | GÖG, Wiedeń i wielu innych.

Jak powszechnie wiadomo, misją Caritas jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nasz Parafialny Zespół realizuje te działania poprzez wspieranie osób starszych i potrzebujących bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Zeszłoroczne wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią, co zdecydowało o ponownym jego organizacji. Konferencja stanowi odpowiedź na pogłębiający się problem starzejącego się społeczeństwa i wynikającą z tego potrzebę świadczenia pomocy osobom starszym oraz poprzez osoby starsze. Celem naszej inicjatywy jest popularyzowanie idei wolontariatu, umożliwienie merytorycznej wymiany poglądów, przyczynienie się do postrzegania osób starszych jako cennego potencjału i kapitału społecznego. Podkreślenia wymaga fakt, że działania wolontariackie odgrywają znaczącą rolę w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Mają istotny udział w wychowaniu przez nawiązywanie do wartości społecznych oraz nowoczesnych koncepcji wychowania. Kształtują kompetencje interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwiają na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz stwarzają dodatkowe możliwości rozwoju. Należy zatem stworzyć platformę do dyskusji i wprowadzić tematykę szeroko pojętego wolontariatu do debaty publicznej.

Jeszcze raz w imieniu organizatorów pragniemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji.

Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają:

ks. Marcin Łojko, tel. 724-150-060

Dorota Matuszewska, tel. 695-203-945

Informacje dodatkowe:

Jeśli ktoś z państwa potrzebuje noclegu proponujemy następujące miejsca noclegowe w Inowrocławiu:

Hotel Focus, więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej : https://www.focushotels.pl/en/focus-hotel-inowroclaw

Hostel Lew, więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej :http://www.lewhostel.pl/pl/